Choose language:
EnglishSvenskaEspañolDeutschNorsk

Livsstil för att njuta av livet

Vår livsstil styr vår hälsa.

Dagens informationssamhälle gör oss ofta förvirrade över hur och vad vi bör äta. Istället för en hjälp blir det ofta bara ett stressmoment.

SANA hjälper dig på individnivå att hitta en sund balanserad livsstil. Genom att anpassa den till din vardag och familjesituation samt inarbeta de nya goda vanorna successivt uppnår du en förändring som är bestående.

Vi arbetar alltid utifrån individens behov och vid första mötet lägger vi alltid en plan tillsammans över vad vi ska jobba med och hur många uppföljningar som är lämpligt.

Kroppsmätning och antioxidantprov är centrala delar i vårt arbete. Härmed kan vi på cellnivå se om du får i dig rätt mängd näring och energi samt lägga upp ett åtgärdsprogram för att optimera din hälsa.

Alla råd är baserade på evidensbaserad forskning och alla analysverktyg är validerade mot golden standard.