Choose language:
EnglishSvenskaEspañolDeutschNorsk

Förebygg  Stress

Företagspersonal

När vi jobbar med företag vill vi ha med hela personalstyrkan.

Detta är en förutsättning för att vi ska nå de 80% som man sällan når när man anordnar en friskvårdsinsats för personalen.
Det företag oftast gör idag är att de stimulerar de 10% av personalen som redan är igång med friskvårdsbidrag och tar otroligt stora kostnader för de 10% som redan har stora hälsoproblem. Det som de resterande små summorna går till är oftast kartläggning av personalens hälsostatus och arbetsmiljön.
Vi tror dock att man 2012 har ganska klart för sig var problemen ligger. Så varför inte lägga pengarna på verkliga åtgärder? Genom att jobba med aktiva åtgärder vet vi att man inom 2-3 år har vänt kostnadstrenden.
Det första vi gör när vi besöker ett företag är en behovsanalys för att se vad som är viktigast att lägga fokus på just nu. Efter detta skräddarsyr vi ett upplägg för dem.
För att nå de 80% som man brukar kalla den stora grå massan, är det viktigt att det är obligatoriskt att alla är med på den första föreläsningen/kompetensutvecklingen. Efter 15 års arbetserfarenhet vet vi att med vår pedagogik får vi resultat som visar att över 90% av de som kommer på föreläsningarna, vill gå vidare till nästa steg med individuella åtgärdsprogram och få hjälp med att förverkliga sina egna mål.
Uppföljningen varierar beroende på det fokus och de mål som vi har satt upp tillsammans med kunden.
Några vanliga problem som företag behöver hjälp att ta tag i är:

Under vårt arbete med företaget ser vi hela tiden till att ledningen på företaget är aktivt deltagande samt utbildar dem till att i framtiden vara kompetenta kravställare och inköpare av friskvård/sjukvård.